Uncategorized

Lorna Brown speaking at the Global Solidarity Summit in a class to attendees of Dolen Ffermio's solar project // Lorna yn siarad o flaen fynychwyr mewn dosbarth am prosiect solar Dolen Ffermio

Hub Cymru Africa’s Global Solidarity Summit

Roeddwn ni’n wrth ein boddau i ddychwelyd eto eleni am Uwchgynhadledd Undod Byd-eang Hub Cymru Africa. Yn ychwanegol i flynyddoedd cynt, cawsom y fraint i’n Cadeirydd, Lorna Brown, i siarad yn yr uwchgynhadledd! Dyma beth ddigwyddodd… This year, not only did we attend the annual Hub Cymru Africa Global Solidarity

Read More

Dolen Ffermio Ugandan Projects Updates 2022

Mae wedi bod yn blwyddyn prysur! We’ve had a busy year with many exciting updates on our current projects. Here are some updates on Ugandan projects and what is to come in the future. Diolch yn fawr am eich cymorth yn 2022, rydym yn gyffroes i barhau i weithio gyda’n

Read More